Werkwijze

Door het kind volledig te accepteren en te volgen gaat het kind zich op zijn gemak voelen en door zich te uiten via het spel, komt het in een positieve spiraal terecht. Door op het juiste moment de juiste interventies te plegen zal het kind zijn spel verdiepen en dichterbij zichzelf komen.

Voordat een kind in therapie begint is er een gesprek met de ouders. Vervolgens doe ik twee of drie spelobservaties om te kijken of speltherapie een geschikte hulpvorm is voor uw kind. Daarna maak ik een behandelplan en volgt er een adviesgesprek. Mocht speltherapie de juiste vorm van hulp zijn gebleken dan beginnen de sessies van drie kwartier per keer, één keer per week. Na ongeveer drie maanden volgt er een evaluatie.

Als er behoefte is aan opvoedondersteuning wordt daarvoor in overleg de frequentie afgesproken.

Als nog speltherapie, nog opvoedondersteuning geschikt is voor de hulpvraag van u en uw kind dan zal ik samen met u kijken naar andere oplossingen en/of hulpvormen.

Het kind kiest

De therapie die ik geef is cliëntgericht. Dat betekent dat het kind zelf aangeeft wat het wil doen en hoe hij dat wil doen. Het kan spelen met alle soorten speelgoed maar ook met zand en water, klei en teken en schildersspullen of knutselmateriaal. Het kind is heel vrij in therapie maar er zijn bepaalde grenzen waarbinnen het kind mag functioneren. Als een kind het nodig heeft bied ik meer structuur en bedenk bijvoorbeeld samen met het kind wat het deze keer wil gaan doen.

Mijn rol als therapeut

Als het kind het wil speel ik mee. Maar in ieder geval benoem ik continue wat het kind doet, zo ben ik een soort spiegel voor het kind die alles wat het kind doet accepteert en bevestigt. Ik geef niet veel complimenten omdat het kind de motivatie uit zichzelf moet halen en niet afhankelijk moet worden van het oordeel van de therapeut. Wel kan ik zeggen dat ik aan het kind zie dat het fijn aan het spelen is of dat ik zie dat het trots is op zichzelf en dat, dat fijn is. De band die ik als therapeut met het kind opbouw geeft het kind vertrouwen in zichzelf en in relaties.

Omdat het kind altijd op de zelfde tijd op de zelfde plaats bij dezelfde therapeut komt, geeft dat veiligheid en vertrouwen.

De spelkamer

De therapie vindt plaats in de spelkamer die voelt als een huiselijke kamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. Verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc. Voor ouders is er in de wachtkamer koffie en thee.

.