Willemijn Bogaard (1970)
Ik woon in Amsterdam met mijn man en onze drie kinderen. Sinds 2007 heb ik mijn eigen praktijk en werk ik als zelfstandig orthopedagoog en speltherapeut op het gebied van emotionele- en gedragsproblematiek bij kinderen. Ik ben gediplomeerd jeugdhulpverlener, orthopedagoog en speltherapeut en lid van de NVVS.

Mijn visie

Ik werk vanuit de overtuiging dat het mogelijk is om het kind dichter bij zichzelf te laten komen door het onvoorwaardelijk te accepteren en te bevestigen. Door het kind te volgen in zijn spel en belevingswereld en door op het juiste moment de juiste interventie te plegen (bijv. de emotie in het spel benoemen of mee te spelen), gaat het kind zijn spel verdiepen.
Spel is de taal van het kind. In het spel kan het kind dingen ontdekken en heeft het de mogelijkheid emoties te uiten en vervelende ervaringen te verwerken. Ook kan het kind in spel moeilijke situaties oefenen en experimenteren met ander gedrag. Het kind zal zijn eigen kracht gaan ervaren en zich weer goed en gelukkig gaan voelen .

Opleiding

  • HBO-J jeugdwelzijnswerk HVA
  • Pedagogische wetenschappen UVA
  • Speltherapie INHOLLAND

Werkervaring

Ik heb lang als groepsleidster gewerkt met kinderen met uiteenlopende problemen. Na mijn studie orthopedagogiek heb ik een praktijk voor diagnostiek (persoonlijkheids en psychologisch onderzoek) en advies gehad. Daarna ben ik werkzaam geweest als individueel begeleidster op een naschoolse dagbehandelinggroep voor kinderen uit probleemgezinnen met gedragsproblemen. In 2007 startte ik daarnaast mijn eigen praktijk ‘het Tolletje’.