Opvoedondersteuning

Mocht tijdens het intakegesprek of gedurende de therapie van het kind duidelijk worden dat er behoefte is aan opvoedondersteuning, dan geef ik die graag. Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van ouders bij het opvoeden van hun kinderen. Hierbij vind ik het heel belangrijk ouders te volgen in hun wensen en behoeften. Dit vormt de basis in het zoeken naar verbeteringen in de relatie ouder en kind. Een positieve benadering van kinderen staat voorop. Wat gaat er al goed en hoe kunnen we dit als opstap gebruiken voor een nog beter resultaat.

We kunnen ook heel praktische te werk gaan, we bespreken situaties die zich hebben voorgedaan of vaak voordoen en gaan daar een nieuwe manier van aanpak voor verzinnen en eventueel oefenen.

Als ouders uit een negatieve spiraal komen en hun kind weer positief kunnen benaderen heeft dit vaak al een stimulerend effect. Soms kan het helpen een beloningssysteem op te stellen voor een kind of de regels in huis wat aan te scherpen.

Eenmalig of met regelmaat

De begeleiding kan zich beperken tot een eenmalig advies maar kan, afhankelijk van het geval, leiden tot een meer regelmatig consult. Het komt ook voor dat ik ouders na de intake niet gelijk therapie voor het kind adviseer, maar eerst andere middelen aanreik om tot meer stabiliteit binnen het gezin te komen. Het gaat dan om tips in de omgang tussen ouders onderling in een crisissituatie bijvoorbeeld. De thuisbasis onder de loep nemen kan vaak al een goeie start zijn om het gedrag van uw kind positief te beïnvloeden.